Data & AI Readiness QuickScan

Is uw organisatie er echt klaar voor om artificial intelligence (AI) in te gaan zetten? Dat hangt van verschillende factoren af, waaronder de beschikbaarheid en kwaliteit van uw data. Hoe staat het daarmee? Welke risico’s kan uw organisatie lopen en wat zijn de investeringen die nodig zijn om AI zo in te zetten dat het de bedrijfsdoelstellingen echt ondersteunt? Dat brengen we in kaart middels een QuickScan.

AI Readiness

De AI Readiness QuickScan geeft inzicht in de afstand die er (mogelijk) nog is tussen uw AI-ambities en de werkelijkheid.

In een QuickScan zoeken we een antwoord op de vragen:

  • Is er voldoende data beschikbaar om te starten met een AI-experiment?
  • Is de kwaliteit van de data goed genoeg?
  • Zijn er voorspellende patronen te vinden in data?
  • Welke risico’s zijn verbonden aan de toepassing van AI?
  • Welke investeringen zijn nodig om verder te gaan?

Tussen idee en daadwerkelijke implementatie van AI komen organisaties veel onzekerheden en risico’s tegen. Met de AI Readiness QuickScan ondervangt u deze al vóór de start. Daarmee voorkomt u onnodige, hogere kosten in een latere fase, omdat pas tijdens een AI-experiment blijkt dat er te weinig data beschikbaar is, of dat de kwaliteit niet goed genoeg is. En dat komt in de praktijk nogal eens voor is onze ervaring.

De uitkomst van de QuickScan: een AI Readiness Score die duidelijk maakt waar uw organisatie staat op het gebied van datakwaliteit, -beschikbaarheid en mogelijke risico’s. Ook geven onze AI-experts concrete adviezen voor vervolgstappen.

Vraag een QuickScan aan

Na de QuickScan is uw organisatie klaar voor AI Value Validation, waarin we ideeën in kaart brengen, inclusief impact op uw business en technische haalbaarheid. Vul onderstaand formulier in om vrijblijvend een QuickScan aan te vragen.