Domain Driven Design

Domein Driven Design(DDD) is een methode die we bij Info Support gebruiken om te zorgen dat de complexe omgevingen van onze klanten ook “business alined” blijven. Het einddoel is niet alleen om code te schrijven, of zelfs om software te bouwen, maar om problemen op te lossen! Info Support is hierin een waardevolle gesprekspartner voor zowel business als IT.

Wat is Domain Driven Design?

Domain-Driven Design (DDD) is een benadering van softwareontwikkeling die de complexiteit waarmee ontwikkelaars worden geconfronteerd vereenvoudigt door de implementatie te koppelen aan een evoluerend model. We kunnen echter geen software bouwen zonder eerst de behoeften van de klant te begrijpen. DDD legt veel nadruk op niet alleen begrijpen wat de business/klant binnen het (bedrijfs)domein wil, maar ook door met hen samen te werken als partners.

Door een systeem te ontwerpen op basis van een model dat zo dicht mogelijk bij de daadwerkelijke bedrijfsprocessen ligt (wat betreft gedrag en terminologie), wordt onnodige technische complexiteit vermeden.

Waarom Domein Driven Design inzetten?

Domain Driven Design (DDD) gaat dus over de wens / probleem en niet over de oplossing. Dit betekent dat het model in een taal is geschreven zonder technische oplossingen en begrijpbaar voor de business en andere betrokkenen.

Zonder het gestructureerd aanpakken van de analyse om tot een model te komen zien wij bij klanten die een complexe microservice omgeving hebben dat er een oerwoud aan microservices ontstaat. Voor kleine probleemdomeinen heeft dit minimale impact, maar bij complexe domeinen levert dit veel problemen op zoals hoge beheerkosten.

Het kunnen toevoegen/verwijderen van georganiseerde software is hoe DDD werkt, daarom is het belangrijk voor softwareontwikkelaars en bedrijfseigenaren om te gebruiken.

“Domain Driven Design helpt ons de service centraal te stellen in plaats van de techniek, dat is wat de business van ons verwacht”
Raimond Brookman, Software architect

Wat Domain Driven Design oplevert

  • Kostenefficiëntie door betere houdbaarheid

Tijdens software ontwikkeling loop je altijd tegen vraagstukken en onvoorziene zaken aan. Hoe later je daar tegenaan loopt, hoe kostbaarder het is om bij te sturen. Oplossingen die worden vormgegeven aan de hand van DDD, focussen zich op de houdbaarheid van de toepassing. Hierdoor is het beheer van de uiteindelijke oplossing efficiënter en worden eventuele extra onderhoudskosten bespaard;

  • Domeingerichte, schaalbare oplossingen

Strategische trajecten vereisen vaak specifieke domeinkennis om tot een juiste oplossing te komen. Met behulp van DDD wordt het domein inzichtelijk gemaakt en ontstaat er wederzijds begrip, waardoor een domeingerichte oplossing mogelijk wordt. In ieder stadium wordt er gekeken naar de schaalbaarheid van de oplossing. Zo kunt u altijd en overal uitbreiden wanneer u dat wenst;

  • business en IT dichter bij elkaar

Door met alle domeinen een eenduidige taal te ontwikkelen, worden zij gesprekspartners en begrijpen beter elkaars uitgangspunten en belangen. Het gevolg is een complete alignment tussen IT en de dagelijkse gang van zaken – tot in het hart van uw (nieuwe) software.

Info Support als partner

Dankzij onze jarenlange expertise realiseren wij toekomstbestendige oplossingen waar grote groepen gebruikers afhankelijk van zijn. Daarbinnen introduceren en werken we met technisch en functioneel complexe systemen, allemaal met een hoge mate van schaalbaarheid. Zo kunt u met zekerheid een beroep doen op onze ervaring. Tegelijkertijd kunt u zo gecontroleerd veranderingen en verbeteringen doorvoeren;

Met behulp van onze toekomstvisie zetten wij oplossingen voor u neer waar u de komende jaren mee vooruit kunt. Dat klinkt statisch, maar een goed onderhoudbare architectuur maakt het gemakkelijker om veranderingen door te voeren en het systeem synchroon te laten groeien met uw eigen wensen. Zowel qua functionaliteit als in schaalgrootte. Daarnaast is dit ook efficiënt op het gebied van kosten;

Wij leveren maatwerk en kijken kritisch naar de fit for purpose: hoe kunnen we de oplossing volledig laten aansluiten op uw huidige IT-landschap met een passende wendbaarheid, veiligheid en de gevraagde productiviteit?

Gerelateerde trainingen

Vanuit het Kenniscentrum verzorgen onze trainers opleidingen voor IT-professionals, onder meer op het gebied van systeemontwikkeling, infrastructuur en databases.

 

Bekijk alle trainingen