Koudwatervrees weerhoudt IT-afdelingen van omarmen generatieve AI

IT’ers houden van IT, dus lopen ze voorop in het omarmen van nieuwe technologieën. Althans, dat zou je verwachten. De razendsnelle opmars van generatieve AI laat langzaam maar zeker een ander beeld zien. Collega’s in alle hoeken van de organisatie experimenteren met ChatGPT en andere AI-tools en boeken daarbij hun eerste successen. Bij veel IT-afdelingen heerst echter nog koudwatervrees, om verschillende redenen.

En het is hoog tijd om daar verandering in te brengen.

Experimenteerdrift

Eerst de cijfers: Nederlandse kenniswerkers hebben ChatGPT in rap tempo omarmd, zo blijkt uit recent onderzoek van Yorizon: bijna 6 op de 10 schermwerkers (professionals die het grootste deel van hun werkdag achter een computer doorbrengen) hebben ChatGPT al een keer gebruikt. Dat is best behoorlijk, als je bedenkt dat de tool pas in november 2022 werd geïntroduceerd. Deze experimenteerdrift heeft echter nog niet geleid tot een structurele inzet; slechts 10 procent gebruikt ChatGPT regelmatig, 4 procent raadpleegt de tool dagelijks.

Specifieke cijfers voor IT’ers zijn niet bekend, maar afgaande op de ervaring in de dagelijkse praktijk zal dat percentage niet hoger liggen dan het landelijke gemiddelde. IT-afdelingen zijn terughoudend om generatieve AI te omarmen.

Te weinig grip

Hoe dat kan? Eén reden kan zijn dat IT’ers voelen dat ze eigenlijk te weinig grip hebben op deze ontwikkeling. Vergelijk het met de opmars van bring your own device een paar jaar geleden, en de do-it-your-self-mentaliteit die bij veel afdelingen heerst in het afsluiten van cloud-abonnementen; het is niet meer zo vanzelfsprekend dat collega’s bij IT aankloppen voor onderwerpen die van oudsher typisch bij IT hoorden.

De eigen onzekerheid speelt daarbij ongetwijfeld ook een rol. Waar IT’ers traditioneel gezien experts zijn op het gebied van digitale technologie, vind je ChatGPT-experts en -ervaringsdeskundigen net zo goed bij andere domeinen, van marketing tot finance en logistiek.

Gemiste kansen

Het is dus niet zo vreemd dat IT-afdelingen deze ontwikkeling nog niet meteen omarmen. Maar het zorgt wel voor gemiste kansen. Generatieve AI helpt bijvoorbeeld om software veel efficiënter te ontwikkelen. Daarvoor heb je we een nieuwe skill nodig, naast coderen: het schrijven van prompts. Als je die onder de knie hebt, dan komt er juist meer ruimte voor coderen. Dat levert meteen ook weer een puntje van onzekerheid op: softwareontwikkelaars zullen steeds meer gebruikmaken van ‘natural language’ en minder van code. Dat stelt hogere eisen aan communicatievaardigheden en gaat ten koste van analytische skills, waar IT’ers zich van oudsher meer van bedienen.

Maar er zijn nog veel meer gebieden waarop AI de IT-afdeling kan helpen om effectiever te zijn. Onlangs hebben we een project afgerond bij een klant waarin we een grote source code repository hebben omgezet naar moderne programmeertalen. Oorspronkelijk werd ingeschat dat die operatie anderhalf jaar zou duren. Dankzij AI kost dat slechts vier maanden.

Is dat een bedreiging voor IT? In tegendeel: het voorkomt een hoop geestdodend werk (weinig IT’ers komen graag hun bed uit om de hele dag programmeertaal handmatig om te zetten) wat tijd oplevert voor taken die meer waarde toevoegen.

Nog een voorbeeld: AI kan een enorme steun zijn in het uitvoeren van geautomatiseerde testen en in documentatie. Ook op deze gebieden hebben we onlangs enkele projecten succesvol afgerond.

Contact

Wil je meer informatie over onze AI-workshops? Neem vrijblijvend contact met ons op.