Op weg naar veilige en betrouwbare uitwisseling van gezondheidsgegevens

In de gezondheidszorg hebben we te maken met een groot aantal verschillende zorgaanbieders. Hoe zorg je dat die aanbieders op een veilige, efficiënte en transparante manier gezondheidsinformatie met elkaar en met patiënten kunnen uitwisselen? Overheid en zorgpartijen maken samen afspraken in het Informatieberaad Zorg om deze uitwisseling van gegevens mogelijk te maken. Hiervoor zijn ook gemeenschappelijke architectuurprincipes en richtlijnen nodig. Hier werkt de Architectuurcommunity Zorg aan.

Waarom kun je via je telefoon wel je bankzaken regelen, maar niet je eigen medisch dossier bekijken? Veel technologische ontwikkelingen waar we in het dagelijks leven aan gewend zijn, zijn in de zorg nog allesbehalve vanzelfsprekend.

Lees het volledige artikel van auteurs René Hietkamp en Eva Marquarita in de ICT & Health.