Round Table Dinner leidt tot nieuwe ideeën in de foodsector

Technologieën als big data, artificial intelligence en Internet of Things bieden uitdagingen en kansen. Zo ook, of misschien wel vooral, in de foodsector. Daarom nodigde Info Support op 6 juni verschillende toonaangevende bedrijven uit de agrifoodsector uit om de discussie aan te gaan en te leren van elkaars missers en successen.

Digitale veranderingen beperken zich niet alleen tot aanpassingen in IT-systemen. Digitalisering vergt ook aanpassingen aan interne processen, aan de manier waarop wordt samenwerkt met partners in de keten en uiteindelijk zelfs aan businessmodellen. Voor een juiste vormgeving van deze digitaliseringsslag, is dus kennis van technologie én de business nodig. Dat alles stelt niet alleen de nodige eisen aan IT, maar zeker ook aan leadership. Bedrijven die beide aspecten goed beheersen, de zogenoemde digital masters, zijn 30 procent effectiever* dan hun concurrenten. Dat het aandeel digital masters in de agrifoodsector aanzienlijk kleiner dan in andere sectoren, zegt genoeg over de urgentie in deze sector.

En dat terwijl een verbeterslag op digitaal vlak veel voor een bedrijf kan doen. In het beste geval draagt het bij aan een betere customer experience, efficiëntere interne processen, optimalisatie in de toepassing van data en uiteindelijk een verschuiving van businessmodellen. De invulling hiervan is echter voor iedereen verschillend. Door de koppen bij elkaar te steken en van elkaar te leren zijn we tot nuttige, nieuwe inzichten gekomen.

Digitale revolutie

Bob de Wit, hoogleraar strategisch leiderschap aan de Business Universiteit Nyenrode, trapte de avond af met een interessante blik op digitalisering en de bijbehorende gevolgen – niet alleen voor de maatschappij, maar vooral ook op de bedrijfsvloer. Want het besef dat we ons midden in de digitale revolutie bevinden, is nog lang niet bij iedereen doorgedrongen.

Een interessante eye-opener voor de werkvloer is dat organisaties met oog voor maatschappelijke uitdagingen veelal het meest succesvol zijn in digitalisering – en dus niet alleen tech-bedrijven. In al het tech-geweld zou het opereren vanuit menselijke behoeftes bijna worden vergeten, terwijl het een goede drijfveer blijkt voor de optimalisatie van processen. Ook het werken in silo’s blijkt een blok aan het digitaliseringsbeen. Wanneer data per eigen eilandje binnen een organisatie circuleert, wordt het lang niet zo goed benut als wanneer het wordt gecombineerd met de overige silo’s. Informatie is immers veel waardevoller als verschillende bronnen met elkaar worden gecombineerd. Alleen dan kun je patronen en verbanden binnen het grote plaatje zien.

Wanneer IT-systemen zijn herzien en data kan worden benut, wordt het echt interessant – dat is het moment waarop er daadwerkelijk veranderingen kunnen worden doorgevoerd in bedrijfsmodellen. Denk daarbij aan nieuwe apps, optimalisatie van de persoonlijke klantomgeving en het gebruik van chatbots; deze middelen hebben veel impact op het gebied van customer service. Uiteindelijk komt het vaak vooral neer op het simpelweg ergens beginnen.

Wie aan de slag gaat met een nieuwe strategie, kan sowieso niet zonder aandacht voor het digitale deel. Het hoeft niet meteen goed te zijn, als u maar begint.

Dat beaamt ook Bart Fischer, Director 7BFT en voormalig formatontwikkelaar bij Ahold en Danone: “We zijn geprogrammeerd om te denken dat als je iets doet, zoals het ontwikkelen van een nieuw concept, het meteen goed moet zijn. Dat is natuurlijk onzin: in de praktijk blijkt dat 80% van de ideeën of producten mislukt. Dat is niet erg, daar leer je van en uiteindelijk leidt het vaak tot iets beters. Zeg gewoon eens wat vaker ja.”

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze Round Table en de grootste kansen en uitdagingen voor de Agrifoodsector? We hebben de belangrijkste inzichten uit de bijeenkomst voor u op een rijtje gezet en gebundeld in de brochure ‘Digitale transformatie in de foodsector’.

Download de brochure