Wat is cloud-native?

Cloud-native staat voor de manier waarop applicaties zijn gemaakt. Het ‘hoe’ van de ontwikkeling staat centraal. De term cloud-native is daarmee heel logisch en goed gekozen. Waar applicaties eerder werden ontworpen voor het gebruik vanaf een interne server, denk aan ERP, zijn cloud-native applicaties specifiek ontworpen voor het gebruik vanuit de cloud en dus niet vanuit een on-premise datacenter.

Cloud-native is meer dan slechts een applicatie; het is een software-design filosofie waarbij de focus al vanaf het begin ligt op gebruik voor en in de cloud. Aspecten die hierbij van groot belang zijn bij de ontwikkeling, zijn schaalbaarheid, beschikbaarheid en flexibiliteit van de software.

Wie aan de technologie denkt die centraal staat bij cloud-native, komt uit bij bijvoorbeeld containers, microservices, serverless functies en een infrastructure-as-code. Maar er is meer: bij cloud-native moet je ook denken aan technologieën als PaaS, multicloud, agile, CI/CD en DevOps.

Een cloud-native app bestaat uit meerdere services die ‘losjes’ gekoppeld zijn aan elkaar. Dat helpt bij het op- en afschalen en bij het uitrollen van nieuwe versies, omdat dit per deel van het systeem geregeld kan worden.

Hoe werkt cloud-native?

Cloud-native werkt als volgt: bij een cloud-native applicatie profiteren ontwikkelaars van cloud-services en schaalbare componenten, zoals containers of serverless functies. De features in een component zijn ontworpen op maximale samenhang en minimale koppeling om zo het optimum te vinden tussen flexibiliteit in het applicatielandschap, naadloze integratie en de beschikbaarheid van het systeem als geheel. De ontwikkeling van cloud-native apps omvat doorgaans DevOps, agile methodologie, microservices, cloudplatformen, containertechnologie als Kubernetes en Docker, en continuous delivery (een continue stroom aan opleveringen).

Wie aan de slag wil met cloud-native, start vaak met een PaaS-containerplatform of een PaaS-hostingservice. Dat helpt bij het ontkoppelen van apps en de onderliggende infrastructuur. Daarmee kan een ontwikkelaar zich volledig richten op de business-logica van de app en hoeft er minder tijd besteed te worden aan de onderliggende infrastructuur.[1]

[1] https://www.infoworld.com/article/3281046/what-is-cloud-native-the-modern-way-to-develop-software.html

Voordelen van cloud-native

De voordelen van cloud-native sluiten perfect aan bij waar organisaties en consumenten vandaag de dag behoefte aan hebben. Cloud-native apps helpen bij het flexibeler inspelen op veranderingen. Daarnaast is het bij cloud native apps beter mogelijk om het gedrag van de individuele componenten te monitoren en op basis van de vraag van gebruikers bij te sturen.

Je kunt je afvragen waarom niet veel eerder voor deze ontwikkelmethode en onderliggende infrastructuur is gekozen. Het antwoord is heel simpel: de basis was er nog niet klaar voor. Maar sinds een aantal jaar is alles anders en gaan zelfs de grootste softwareleveranciers over tot het ontwikkelen van cloud-native apps voor klanten.

 

USP’s:

  • Beter en sneller inspelen op veranderingen

Van de voordelen die cloud-native biedt, is flexibiliteit vermoedelijk de grootste. Met cloud-native apps is veel beter in te spelen op veranderingen, denk maar aan het aspect elasticiteit. Op het moment dat een app een veel grotere vraag te verwerken krijgt, dan is het vrij eenvoudig om meer rekenkracht in te schakelen. Hetzelfde geldt uiteraard andersom voor als de vraag weer afneemt. On-premise applicaties zijn niet in staat tot dynamisch op- en afschalen aangezien de onderliggende hardware vast staat. Het voordeel van eenvoudig toe te voegen rekenkracht heeft ook een positieve invloed op de downtime. Ofwel, aangezien het makkelijker is om capaciteit toe te voegen, bijvoorbeeld uit andere regio’s, wordt de downtime ook kleiner dan bij on-premise apps. Deze apps kennen bijvoorbeeld downtime als er een update plaatsvindt en er niet geïnvesteerd is in een dubbele uitvoering van de hardware.

 

  • Continue monitoring van gedrag software en gebruikers

Een andere plus van cloud-native apps is dat ze heel goed te gebruiken zijn voor het continu monitoren van het gedrag van de software en de gebruikers. Daarnaast kunnen ze daar goed op inspelen als dat nodig is.

 

  • Altijd up-to-date en beschikbaar

Ten slotte zijn cloud-native applicaties altijd up-to-date en ook altijd beschikbaar. Dat in tegenstelling tot on-premise applicaties, die regelmatig updates nodig hebben en dat kost tijd om deze updates uit te voeren. Daarnaast komen on-premise apps meestal op basis van een abonnement bij een ander bedrijf, waardoor je afhankelijk blijft van derden. Bij cloud-native apps heb je daar allemaal geen last van.

 

Cloud-native architectuur

Een cloud-native architectuur is het totaal aan elementen (componenten) dat achter de schermen nodig is om bijvoorbeeld cloud-native apps te laten functioneren. Wie een ‘maturity model’ zou maken van cloud architecture, zet in dat model on-premise helemaal links en cloud-native helemaal rechts. Cloud-native is dus een onderdeel van de cloud-architectuur.

Bij Info Support ontwerpen we een aantal applicaties die met cloud-technologie of -concepten werken. Je hebt daarin een aantal vormen:

  • On-Premise – je ontwerpt niet voor de cloud.
  • Cloud-ready – je laat de applicaties vaak nog on-premise of in een private datacenter draaien, maar je hebt deze zo ontworpen dat ze makkelijk naar de cloud zijn te brengen.
  • Cloud-native – je ontwerpt de applicaties volledig op cloud-karakteristieken. Hierbij accepteer je dus ook bijvoorbeeld dat je cloud-diensten gebruikt waar je meer een vendor-lock op krijgt,
    maar waardoor je wel veel sneller applicaties kunt ontwikkelen. Door goede architectuur patronen te hanteren, reduceer je de impact van de lock-in.

De opbouw van cloud-native architectuur
Een cloud-native architectuur is opgebouwd uit een frontend-platform, een backend-platform, een cloud-based delivery én een netwerk. Bij frontend moet je denken aan diverse clients en mobiel gebruik, bij backend aan zaken als servers en opslagcapaciteit. Internet, intranet en intercloud vormen het netwerk.

Verschil tussen ‘cloud-native’ en ‘cloud-architectuur’
Cloud-native apps zijn, heel simpel gesteld, de apps die echt volledig zijn ontwikkeld voor het gebruik vanuit de cloud. Deze zijn flexibel en het gebruik ervan staat los van de eigenschappen die servers hebben.

Cloud-architectuur gaat breder, en omvat alle infrastructuur die nodig is om application op een cloud platform uit te kunnen rollen. Hierbij kunnen ook cloudgebaseerde versie van een al bestaande app uitgerold worden. Echter is er dan altijd de beperkende factor dat de app afhankelijk is van de achterliggende architectuur of infrastructuur, waardoor niet alle cloud mogelijkheden benut kunnen worden, zoals bijvoorbeeld het dynamisch schalen.

Wie tien, vijftien jaar terugkijkt in de geschiedenis, ziet dat on-premise de basis was van veel IT-ontwikkelingen. Daarna maakten veel softwarebedrijven de overstap naar cloudgebaseerde applicaties, veelal werkend op legacy-infrastructuur. Vandaag de dag ligt de nadruk bij de ontwikkeling van veel apps op cloud-native, met een microservices-architectuur.

Whitepaper: Transitie van on-premises naar Azure Cloud

VECOZO, het communicatiepunt voor de zorg dat jaarlijks 3,5 miljard berichten afhandelt, is gemigreerd naar het Microsoft Azure-cloudplatform. Het resultaat van de transitie is veelbelovend.

Download dit Whitepaper

Whitepaper: Transitie van on-premises naar Azure Cloud

 

Hoe word je cloud-native?

Hoe word je als bedrijf cloud-native? Om cloud-native te worden moet je allereerst weten waar je als organisatie staat en welke kennis en kunde nodig zijn om de volgende stap te zetten op weg naar de gewenste situatie. Bij het beantwoorden van de vraag ‘Hoe word je cloud-native?’ is het vereist dat de verschillende disciplines binnen een organisatie samenwerken. Een cloud-transitie kan pas succesvol zijn als alle disciplines in eenzelfde tempo de verschillende fasen doorlopen.

Vier fasen op weg naar cloud-native
Er zijn vier fasen die bepalend zijn voor het succes van organisaties op weg naar cloud-native opereren: awareness, decision, transition en run. Ofwel, kennis vergaren, keuzes maken over welke ‘cloud’, het uitvoeren van de bedachte stappen en de voltooiing inclusief het trainen van alle gebruikers.

Wil je weten hoe je als onderneming met een effectieve strategie een kampioen wordt op digitaal gebied? Bekijk dan de whitepaper ‘Cloud-strategie’.

Migratie naar de cloud
Steeds meer bedrijven migreren naar de cloud. Deze transitie moet bijdragen aan meer snelheid en flexibiliteit, lagere kosten en meer gemak bij het implementeren van nieuwe technologieën. Maar, hoe word je nu cloud-native?

Checklist ‘Waarmee rekening houden bij transitie’
Het optimaal benutten van deze voordelen vraagt meer dan simpelweg het overzetten van alle systemen. Goed doordacht en betrouwbaar beheer is daarbij essentieel. Bovendien heeft de cloud transition impact op veel meer disciplines dan alleen de IT-organisatie. Daarom kan de transitie alleen succesvol zijn als de interne processen goed op elkaar zijn afgestemd. ‘Hoe word je cloud-native?’ is een belangrijke vraag. Om die vraag goed te kunnen beantwoorden, is het dus nodig om te weten waar je als organisatie staat. Info Support ontwikkelde daarvoor een checklist, die snel en overzichtelijk laat zien waar een organisatie rekening mee moet houden in ieder stadium van de transitie.

Heldere cloud-strategie is onmisbaar

De transitie maken naar een organisatie die cloud-native denkt en werkt, kan niet zonder strategie. ’s Werelds bekendste analisten, waaronder Gartner, zijn zelfs van mening dat degenen die nu nog geen cloud-first strategie hebben ontwikkeld, vermoedelijk achteropraken bij de concurrentie.

Bepalend voor de mogelijkheid om uit te groeien tot een ‘cloud-kampioen’ is dus dat een organisatie over een heldere en effectieve cloud-strategie beschikt. Daarin wordt onder andere antwoord gegeven op belangrijke vragen als ‘Wil je de groei van je bedrijf versnellen?’ en ‘Kost het je moeite om in dit digitale tijdperk je concurrentievoorsprong vast te houden?’. Daarnaast geeft een goede cloud-strategie antwoord op vragen als ‘Wil je binnen de organisatie de invoering van de cloud versnellen?’ en ‘Heb je de controle over de cloud-projecten binnen je organisatie verloren?’.

Afstemmen van cloud-strategie en digitale strategie
In de cloud-strategie hoort beschreven te staan hoe je als organisatie digitalisering wilt inzetten om toekomstdoelen te realiseren. Dat kan door de inzet van cloud-technologie, data-analyses en spraaktechnologie. Wil je een optimaal rendement uit cloud computing halen, dan zul je in elk geval je cloud-strategie moeten afstemmen op de digitale strategie. Dat nalaten doet vermoedelijk de IT-kosten stijgen en laat ook de complexiteit van de IT-infrastructuur onnodig toenemen. Op basis van de digitale strategie zijn ook de doelen en KPI’s te definiëren die het effect van de cloud binnen je organisatie transparant maken.

Uitdagingen van cloud-native computing

Hoewel er veel voordelen zitten aan cloud-native denken en werken, zijn er zeker ook uitdagingen te overwinnen bij de adoptie. Zo zijn er prestatieniveaus waarover administrators van de eigen organisatie beperkt controle hebben. Het is immers onderdeel van de dienstverlening van de cloud provider.

Daarnaast kunnen er storingen zijn, kan er dataverlies optreden en kunnen er moeilijkheden met de algemene integratie van gefragmenteerde IT-infrastructuren ontstaan. Hoewel alle cloud-providers een SLA aanbieden, houden de compensatiemaatregelen in die SLA’s niet altijd rekening met de negatieve gevolgen van storingen, dataverlies en lage prestatieniveaus voor de bedrijfscontinuïteit van een organisatie. Daarom is het handhaven van een robuuste, flexibele en veerkrachtige architectuur essentieel om deze risico’s te kunnen beheersen.

Cloud-optimalisatie is ook iets wat extra energie kan kosten voor wie cloud-native wil werken. Concreet kan deze stap behoorlijk in de papieren lopen als je er niet in slaagt om voldoende overzicht te houden. Enthousiasme bij de adoptie is goed, maar hetzelfde geldt voor realisme over de kosten van bijvoorbeeld een multi-cloud omgeving met diverse cloudaanbieders.

Uit onderzoek van cloudbeveiligingsbedrijf Snyk blijkt daarnaast dat misconfiguraties en niet-gepatchte kwetsbaarheden met regelmaat zorgen voor problemen binnen cloud-native applicaties. Van de ondervraagde bedrijven gaf 56 procent aan dat verkeerde configuraties of ongepatchte kwetsbaarheden leidde tot een securityprobleem.

Visie op de toekomst van cloud-native

De toekomst van cloud-native ziet er op dit moment rooskleurig uit. De coronapandemie heeft ervoor gezorgd dat de cloud-native gemeenschap als kool is gegroeid. Inmiddels neemt zowel het het aantal ontwikkelaars als het aantal projecten sterk toe.

Organisaties zijn in de afgelopen jaren min of meer gedwongen om hun applicaties en operationele processen aan te passen naar cloud-modellen. Met deze ontwikkeling in gedachten en kijkend naar de toekomst voorspelt bijvoorbeeld Gartner dat de cloud niet alleen een technologische aanpak zal zijn voor het leveren van infrastructuur en applicaties, maar ook de belangrijkste drijfveer voor het mondernizeren van informatietechnologie en zakelijke innovaties, daar waar klanten erom vragen.

Cloud-native: groei continueert
Een cloud-native aanpak moet organisaties helpen om meer waarde uit de cloud te halen. Het slechts verplaatsen van processen naar de cloud is onvoldoende, maar alleen cloud-native opereren volstaat eveneens niet. Bedrijven moeten zich blijven richten op alle mogelijkheden. Dat doen heel veel organisaties inmiddels, blijkt ook wel uit de enorme groei aan bedragen die naar allerlei cloud-native applicaties gaan. Volgens Gartner staken bedrijven in 2020 9,1 procent van hun IT-budget in cloud-tools en groeit dat naar 14,2 procent in 2024. Software-as-a-Service is de grootste uitgavenpost en Platform-as-a-Service de snelstgroeiende. PaaS groeit zo snel omdat bedrijven werknemers op afstand willen laten werken. Deze mensen moeten gebruik kunnen maken van een contentrijke en schaalbare infrastructuur die bovendien goed presteert. Onderzoekers van Gartner durven de voorspelling wel aan dat de groei van de public cloud-markt tot minimaal 2024 doorzet.

Meer informatie

Wilt u weten hoe de toepassing van Cloud Native IT uw applicatielandschap productiever, sneller en flexibeler maakt? Neem dan via onderstaand formulier contact met ons op.